නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේත් E-scooter භාවිතයට අවසර – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේත් E-scooter භාවිතයට අවසර

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේත් E-scooter භාවිතයට අවසර

E-scooter අත්හදා බැලීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ජූලි මාසයේ සිට එය ආරම්භ කරන බවයි ප්‍රාන්ත ප්‍රවාහන අමාත්‍ය රොබ් ස්ටෝක්ස් සඳහන් කලේ.

ඉන්ධන භාවිතය අවම කිරීම සහ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමේ පියවරක් ලෙස E-scooter භාවිතය වඩාත් ලාභදායී වීම සැලකිල්ලට ගෙනයි නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

මේ වනවිට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයද E-scooter අත්හදා බැලිමේ නියමු ව්‍යාපෘතියක නිරත වනවා.

ඊට අමතරව ACT, Northern Territory සහ Tasmania යන ප්‍රාන්තවලද E-scooter භාවිතයට අවසර දී තිබෙනවා.

COMMENTS