මාස 05 ක් තුළ නිවු සවුත් වේල්ස් ගුරු වෘත්තීය සමිති දෙවන වරටත් වැඩ වර්ජනයක – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මාස 05 ක් තුළ නිවු සවුත් වේල්ස් ගුරු වෘත්තීය සමිති දෙවන වරටත් වැඩ වර්ජනයක

මාස 05 ක් තුළ නිවු සවුත් වේල්ස් ගුරු වෘත්තීය සමිති දෙවන වරටත් වැඩ වර්ජනයක

මාස 05 ක් තුළ දෙවන වරටත් වැඩ වර්ජනයක නිරතවීමට නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ ගුරු වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිබෙනවා.

ලබන 04 වන බදාදා දිනයේදී පැය 24 ක වර්ජනයක් කිරීමටයි ඊයේ රැස්වූ වෘත්තිය සමිති ඒකමතික තීරණයක් ගෙන ඇත්තේ.

සියයට 05 ත් 7.5 ත් අතර අගයකින් වැටුප් වැඩි කල යුතු බවයි ඔවුන් අවධාරණය කර සිටින්නේ.

ගුරු හිගය හමුවේ තමන්ට පැවරී ඇති රාජකාරි ඉහළ ගොස් ඇතැයිද ගුරු වෘත්තීය සමිති පෙන්වා දෙනවා.

පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේදී නිවු සවුත් වේල්ස් ගුරු වෘත්තිය සමිති වර්ජනයක නිරතවූයේ වසර 10 කට පමණ පසුවයි.

https://www.9news.com.au/national/nsw-teacher-strike-new-south-wales-teachers-vote-to-strike-for-24-hours-on-wednesday-may-4/8d4fb6d1-376f-4702-a4a3-37e42e4657c6

COMMENTS