ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ඡන්දෙට ලාංකික තරුණියකුත් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ඡන්දෙට ලාංකික තරුණියකුත්

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ඡන්දෙට ලාංකික තරුණියකුත්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ Holt බල ප්‍රදේශය වෙනුවෙන් මෙවර ලේබර් පක්ෂයෙන් තරග වදින කැසන්ඩ්‍රා ප්‍රනාන්දු සිය මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු වේගවත් කර තිබෙනවා.

ඇය අද පෙරවරු 07 ත් 09 ත් අතර කාලයේදී යන ප්‍රදේශවල cranbourne – lynbrook – merindapark – narrewarren – hallam දුම්රිය ස්ථාන ආශ්‍රිතව ඡන්ද දායකයන් මුණගැසී තිබුණා.

වයස අවුරුදු 11 දී ශ්‍රී ලංකාවේ සිට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට සංක්‍රමණය වූ කැසන්ඩ්‍රා ප්‍රනාන්දු උපදේශිකාවක මෙන්ම pastry chef වරියක ලෙසද කටයුතු කරනවා.

වික්ටෝරියා හි සිටින ආසියානු සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයන් ඇතුලු සියලු ඔස්ටේ්‍රලියානුවන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින බවයි ඇය සඳහන් කරන්නේ.

https://www.facebook.com/cassandrafernandoholt/?__cft__[0]=AZUdmjWokhNTwcYyA2ta92_5wSghVwAwVbKPaBOp_pqC6yL5zlXTs_xBNkxp_tWZoB53bM-rtZDNLNYmdcrPIIL68urqmWl1FVp6pMz-3jCZI_46-d8xCnpWI3iYSXv1-0glUdALtgN5nRI_dnHBr2WxnWORt_YX6liC79KMuE5Aew&__tn__=-UC*F

COMMENTS