රඹුක්කන පොලිස් ඇදිරි නීතීය ඉවතට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

රඹුක්කන පොලිස් ඇදිරි නීතීය ඉවතට

රඹුක්කන පොලිස් ඇදිරි නීතීය ඉවතට

රඹුක්කනට පණවා තිබු පොලිස් ඇදිරි නීතීය අද අලුයම 05 ට ඉවත් කෙරිණ.

COMMENTS