ඔස්ටේ්‍රලියානු ඩොලරයේ විකිණුම් අගය රු 250 සීමාවේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අද නිකුත් කල විනිමය අනුපාතයන්ට අනුව ඔස්ටේ්‍රලියානු ඩොලරයක විකිණුම් අගය රුපියල් 250 කට ආසන්න වී තිබෙනවා.

අද එහි විකිණුම් මිළ සටහන්වූයේ රුපියල් 249 යි ශත 41 ක් ලෙසයි.

ගැණුම් මිල රුපියල් 238 යි ශත 54 ක්.

අද දිනයේදී අමෙරිකානු ඩොලරයක විකිණුම් මිළ සටහන් වූයේ රුපියල් 334 යි ශත 99 ක් ලෙසයි.

එහි ගැණුම් මිළ රුපියල් 322 යි ශත 72 ක්.

දැරිය හැකි මිල නිවාස ව්‍යාපෘතිය මගින් ජනතාවට $ බිලියන 4.4 ක ප්‍රතිලාභ

දැරිය හැකි මිල ගණන් යටතේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත නිවාස ව්‍යාපෘතිය මගින් ජනතාවට ඩොලර් බිලියන 4.4 ක ප්‍රතිලාභ හිමිවන බව නවතම සමීක්ෂණයකින් හෙළිව තිබෙනවා.

Read More »

ක්වන්ටාස් ගුවන් නියමුවන් 200 ක් හෙට වැඩ වර්ජනයක

ඉදිරි පැය 24 තුළ වැටුප් වැඩි කිරීම් ඇතුලූ තම ඉල්ලීම් වලට විසදුම් ලබා නොදෙන්නේ නම් අඛණ්ඩ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග වෙත යොමු වන බව ක්වන්ටාස් ගුවන් නියමුවන් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

Read More »