ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සීමා කෙරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සීමා කෙරේ

ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සීමා කෙරේ

අද (15) දහවල් 1 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සීමා කිරීමට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව යතුරු පැදි සඳහා රුපියල් 1000කටත්, ත්‍රිරෝද රථ සඳහා රුපියල් 1500කටත් පමණක් ඉන්ධන නිකුත් කිරීම සීමා කෙරෙනු ඇති.

මීට අමතරව මෝටර් රථ,වෑන් සහ ජීප් රථ සඳහා පෙට්‍රල් හා ඩීසල් යන ඉන්ධන දෙවර්ගයම නිකුත් කිරීම රුපියල් 5000කට සීමා කිරීමට නියමිතය.

බස් හා ලොරි රථ සහ වාණිජ කටයුතු සඳහා යොදාගැනෙන ට්‍රැක්ටර් රථ ඇතුළු වාහනවලට මෙම සීමාව අදාළ නොවන බව

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පැවසීය.

COMMENTS