බ. ඔස්ටේ්‍රලියා ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථානවල ප්ලාස්ටික් භාවිතය ජුලි 01 සිට තහනම්

බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ආගන්තුක සත්කාරක ස්ථානවල එක් වරක් පමණක් භාවිත කරන ප්ලාස්ටික් ද්‍රව්‍ය භාවිතය ජුලි පළමුවනදා සිට තහනම් වනවා.

ඒ අනුව එදින සිට අදාළ ස්ථානවල නැවත භාවිතයට ගත හැකි විකල්ප හඳුන්වාදිය යුතුයි.

එසේ කිරීමට අපොහොසත්වන ස්ථාන වෙතොත් ඔවුන්ට ඩොලර් 5000 ක උපරිම දඩයකට යටත්වීමටද සිදුවනවා.

බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියා ප්‍රාන්තයේ නව පරිසර ආරක්ෂණ රෙගුලාසි යටතේ ජූලි පළමුවනදා සිට ප්ලාස්ටික් කෝප්ප – ස්ට්‍රෝ – කෑම පෙට්ටි වැනි දෑ පාරිභෝගිකයන්ට ලබාදීමට අවසර හිමිවන්නේ නැහැ.

මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ සාගර ජලයට දිරාපත් නොවන ප්ලාස්ටික් එකවිිම අවම කිරීමයි.

https://www.9news.com.au/national/hospitality-businesses-prepare-to-cull-singleuse-plastics-in-wa/2367ccd8-7505-4f07-8c27-41ffed32ebbc