ශ්‍රී ලංකාව ණය ගෙවීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාව ණය ගෙවීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

ශ්‍රී ලංකාව ණය ගෙවීම් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

බලපෑමට ලක් වූ සියලුම ණය සඳහා සාමාන්‍ය ණය සේවා සැපයීම තාවකාලික කාලයක් සඳහා ගෙවීම් අත්හිටුවීමට ශ්‍රී ලංකාව තීරණය කර තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ සහයෝගය සහිතව විදෙස් ණය මුදල් ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සඳහා අපේක්ෂාවෙන් මෙලෙස ශ්‍රී ලංකාව විසින් ණය පියවීමේ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව මෙරට ආර්ථික ගැලපුම් වැඩපිළිවෙලකට අනුකූල වන පරිදි ක්‍රමවත් සහ එකඟතාවන්ට අනුකූල අයුරින් ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සිදු කෙරෙනු ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටින්නේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රතිපත්තිය 2022 අප්‍රේල් 12 වන දින දක්වා වූ හිඟ වූ බලපෑමට ලක් වූ ණය ප්‍රමාණයන්ට අදාළ වනවා.

එම දිනයෙන් පසු නව ණය පහසුකම් මෙම ප්‍රතිපත්තියට යටත් නොවන අතර සාමාන්‍ය පරිදි සේවා සපයනු ලබන බව අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටින්නේ.

COMMENTS