ඊයේ ආසාධිතයන් : වික්ටෝරියා – 10,293 / NSW – 15,334 – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඊයේ ආසාධිතයන් : වික්ටෝරියා – 10,293 / NSW – 15,334

ඊයේ ආසාධිතයන් : වික්ටෝරියා – 10,293 / NSW – 15,334

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින් 10,293 ක් හමුව ඇත.

මරණ 12 ක් ද වාර්තා විය​.

මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 62,173 කි.

ඊයේ දිනයේදී (11) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ PCR කොරෝනා පරීක්ෂණ 16,277 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 3,229 ක් ලබා දී තිබේ.

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් ඊයේ (11) දිනයේදී කොවිඩ් ආසාධිතයන් 15,334 ක් වාර්තා වි තිබේ.

දැනට 1584 දෙනෙකු රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන අතර ඉන් 70 දනෙකු දැඩි සත්කාර ඒකකවල (ICU) ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටී.

ඊයේ නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් කොවිඩ් මරණ 11 ක් වාර්තා විය​.

COMMENTS