කොවිඩ් ගැන ඔස්ටේ්‍රලියාව ක්‍රියා කරන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීමට රාජකීය කොමිසමක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොවිඩ් ගැන ඔස්ටේ්‍රලියාව ක්‍රියා කරන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීමට රාජකීය කොමිසමක්

කොවිඩ් ගැන ඔස්ටේ්‍රලියාව ක්‍රියා කරන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීමට රාජකීය කොමිසමක්

කොවිඩ් 19 වසංගතය සම්බන්ධයෙන් ඔස්ටේ්‍රලියාව ක්‍රියා කරන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා රාජකීය කොමිසමක් පිහිටුවන ලෙසට සෙනෙට් කමිටුවක් විසින් නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

ලේබර් පක්ෂය මෙහි මූලිකත්වය ගෙන ඇති අතර එම සෙනට් කමිටුවෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති නිර්දේශ ගණන 19 ක්.

වසංගත සූදානම පිළිබඳව මධ්‍යම රජය සෑම වසර දෙකකට වරක් පාර්ලිමේන්තුවට වාර්තා කිරීමට අවශ්‍ය වීම ඉන් ප්‍රධාන නිර්දේශයක් වනවා.

රෝග පාලනය සඳහා ඔස්ටේ්‍රලියානු මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම තවත් යෝජනාවක්.

Aged care සඳහා කොවිඩ් 19 බලපෑම පිළිබඳ විශේෂඥ සමාලෝචනයක් කිරීම අදාළ කමිටුවේ අනෙකුත් නිර්දේශ අතරට ඇතුළත් වනවා.

COMMENTS