කබ්රාල්ට විදෙස්ගත වීම තහනම් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කබ්රාල්ට විදෙස්ගත වීම තහනම්

කබ්රාල්ට විදෙස්ගත වීම තහනම්

හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ට විදෙස්ගත වීම තහනම් කරමින් කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ.

COMMENTS