අමාත්‍යවරුන් 04 ක් දිවුරුම් දෙයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

අමාත්‍යවරුන් 04 ක් දිවුරුම් දෙයි

අමාත්‍යවරුන් 04 ක් දිවුරුම් දෙයි

මීට ටික වේලාවකට පෙර ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ නව අමාත්‍ය ධුර හතරක් සඳහා අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍ය ධූරය හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය අලි ශබ්රිට හිමි වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මීට අමතරව මහාමාර්ග අමාත්‍ය ධුරය හිටපු අමාත්‍යවරයා වන ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ටත්, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ධූරය එම ධුරය දැරු දිනේෂ් ගුණවර්ධනටත් හිමිවී තිබෙනවා.

මීට අමතරව දිවුරුම් දී ඇති අනෙක් අමාත්‍යවරයා වන්නේ මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස්.

ඔහු විදේශ අමාත්‍ය ධූරයේ නැවත වරක් දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

COMMENTS