ශ්‍රී ලංකාව හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කර අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකාව හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කර අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකාව හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කර අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මහජන හදිසි තත්වයක් එනම් දිවයින පුරා හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

පසුගිය පළමුවනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදියි එය නිකුත් කර ඇත්තේ.

මහජන ආරක්ෂාව සහ රටේ යථා පැවැත්ම සුරක්ෂිත කිරීම හා මහජන ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය සැපයීම් හා සේවා පවත්වාගෙන යෑම සඳහා එය අවස්ථානුකූල බවටයි ජනාධිපතිවරයා අපේක්ෂා කර සිටින්නේ.

ඒ අනුව තමාට පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරව ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම හදිසි නීති තත්වය පණවා තිබෙනවා.

එය සමස්ත දිවයින පුරාම ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

COMMENTS