නිවු සවුත් වේල්ස් – වික්ටෝරියා අතහැර වෙනත් ප්‍රදේශවලට සංක්‍රමණය වන පිරිස ඉහළට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිවු සවුත් වේල්ස් – වික්ටෝරියා අතහැර වෙනත් ප්‍රදේශවලට සංක්‍රමණය වන පිරිස ඉහළට

නිවු සවුත් වේල්ස් – වික්ටෝරියා අතහැර වෙනත් ප්‍රදේශවලට සංක්‍රමණය වන පිරිස ඉහළට

බලපා තිබූ දැඩි කොවිඩ් තත්වයත් සමග දහස් සංඛ්‍යාත පිරිසක් නිවු සවුත් වේල්ස් සහ වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත අතහැර වෙනත් ප්‍රදේශවලට සංක්‍රමණය වී ඇතැයි නවතම වාර්තාවක් අනාවරණය කරනවා.

පසුගිය වසරේදී 40,600 ක් පමණ නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයෙන් වෙනත් ප්‍රදේශවල පදිංචිවී ඇති අතර එය 2020 වසරේදී සටහන්වූයේ 16,700 ක් ලෙසයි.

ලබන වසරේදි එය 30,000 ක් ලෙස පවතිනු ඇති බවටයි පුරෝකථනය කර ඇත්තේ.

වික්ටෝරියානුවන් 35,600 ක් පමණ ගතවූ වසර තුළ වෙනත් ප්‍රාන්ත වෙත සංක්‍රමණය වී තිබෙනවා.

කෙසේවෙතත් ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ප්‍රාන්තයේ තත්වය මීට වෙනස් වන අතර පසුගිය වසරේදී වෙනත් ප්‍රාන්තවලින් පුද්ගලයන් 41,000 ක් පමණ එම ප්‍රාන්තයට පැමිණ පදිංචි වී තිබෙනවා.

https://www.9news.com.au/national/tens-of-thousands-leave-nsw-victoria-during-coronavirus-pandemic-as-queensland-population-rises/69c2bf05-a021-443c-a7a4-362128555716

COMMENTS