ඉන්ධන සහනය ලැබෙන්න තවත් සති 02 ක් ගතවන ළකුණු – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඉන්ධන සහනය ලැබෙන්න තවත් සති 02 ක් ගතවන ළකුණු

ඉන්ධන සහනය ලැබෙන්න තවත් සති 02 ක් ගතවන ළකුණු

2022-23 වසර සඳහා වන ෆෙඩරල් අයවැය ලේඛණය භාණ්ඩාගාරික ජොෂ් ෆ්‍රයිඩන්බර්ග් විසින් ඊයේ රාත්‍රියේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.

ඊට අනුව ඔස්ටේ්‍රලියානුවන් විශාල පිරිසකට එක් වරක් පමණක් හිමිවන ඩොලර් 1500 ක බදු කපා හැරීමක් හිමිවන අතර තවත් සැළකිය යුතු පිරිසකට එක් වරක් හිමිවන ඩොලර් 250 ක දීමනාවක් හිමිවනු ඇති.

ඉහළ යන ජීවන වියදම හමුවේ අඩු සහ මැදි ආදායම් ලබන පවුල් සඳහා දැනට හිමිවන ඩොලර් 1080 ක බදු සහනයට අමතරව තවත් ඩොලර් 420 ක බදු සහනයක් ලැබෙන අතර ඒ අනුව සමස්තයක් ලෙස ඩොලර් 1500 ක බදු කපා හැරීමක් හිමිවනවා.

ඩොලර් 126,000 ට අඩුවෙන් වාර්ෂික ආදායමක් ලබන පුද්ගලයන් මෙම වසරේදි අයදුම් කිරීමේදී මෙම සහනය හිමිවන බවයි භාණ්ඩාගාරික ජොෂ් ෆ්‍රයිඩන්බර්ග් අයවැය කථාව ඉදිරිපත් කරමින් කියාසිටියේ.

මෙවර අයවැයේදී අවධානය යොමුවූ අනෙක් සුවිශේෂීම නාර්ණය වූයේ ඉන්ධන ලීටරයක් මත පණවා තිබූ සත 44 ක බද්ද මාස 06 ක් සඳහා සත 22 කින් අඩු කිරීමයි.

ඒ අනුව ඉදිරි සති 02 තුළ එම සහනය පාරිභෝගිකයන්ට ලැබෙනු ඇතැය අපේක්ෂා කරන බව භාණ්ඩාගාරික ජොෂ් ෆ්‍රයිඩන්බර්ග් සඳහන් කලා.

https://7news.com.au/politics/budget/one-off-cash-payment-confirmed-for-millions-of-australians-c-6250625

COMMENTS