ලෝකයේ උද්ධමනය වැඩිම රටවල් අතර 06 වන තැන ශ්‍රී ලංකාවට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලෝකයේ උද්ධමනය වැඩිම රටවල් අතර 06 වන තැන ශ්‍රී ලංකාවට

ලෝකයේ උද්ධමනය වැඩිම රටවල් අතර 06 වන තැන ශ්‍රී ලංකාවට

ජෝන් හොප්කින්ස් විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙක් වන ස්ටීව් හැන්කි ගේ නවතම උද්ධමන වගුවට අනූව ශ්‍රී ලංකාව හයවෙනි ස්ථානය දක්වා ඉහළට පැමිණ තිබෙනවා.

ස්ටීව් හැන්කි ගේ උද්ධමන වගුවට අනූව 14.2% ක් ව තිබූ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 55% දක්වා වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් තිබීම විශේෂත්වයක්.

මහාචාර්ය ස්ටීව් ට අනූව ශ්‍රී ලංකාව තුළ 1884 සිට 1950 දක්වා ක්‍රියාත්මක මුදල් මණ්ඩලයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙන ඉහළ උද්ධමනයට කදිම විසඳුමක් සොයාගත හැකියි.

විශේෂ කාරණය නම් මීට පෙර මහාචාර්ය හැන්කිගේ උද්ධමන වගුවට ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත් වී නොතිබීම සහ මෙවර එම උද්ධමන වගුවට ශ්‍රී ලංකාව හයවෙනි ස්ථානය දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතුළත් වී තිබිමයි.

https://www.lankadeepa.lk/news/%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A-%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA-%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B8-%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A-%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%BB-%E0%B7%84%E0%B6%BA-%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92-%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1-%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93-%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7/101-610614

COMMENTS