මෙල්බන් ලාංකිකයන් සම්බන්ධයෙන් නවතම තොරතුරු කිහිපයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බන් ලාංකිකයන් සම්බන්ධයෙන් නවතම තොරතුරු කිහිපයක්

මෙල්බන් ලාංකිකයන් සම්බන්ධයෙන් නවතම තොරතුරු කිහිපයක්

මෙල්බන් නගරයේ වාසය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සම්බන්ධයෙන් නවතම තොරතුරු කිහිපයක් ප්‍රකාශයට පත් වී තිබෙනවා.

ඔස්ටේ්‍රලියාවට පැමිණෙන ලාංකික සංක්‍රමණිකයන් අතුරින් සියයට 49 ක් පදිංචිය සඳහා තෝරාගෙන ඇත්තේ මෙල්බන් නගරයයි.

2011 වසරේ සිට මේ දක්වා වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයට සංක්‍රමණය වී ඇති ලාංකිකයන් ගණන දළ වශයෙන් 11,839 ක්.

මින් සියයට 58 ක් පමණ ළමුන් සහිත පවුල් වන අතර සියයට 21 ක් පමණ ළමුන් නොමැති පවුල් වනවා.

මෙම පිරිසෙන් සියයට 25.7 ක් පමණ විවිධ වෘත්තිකයන් වන අතර සියයට 16.6 ක් පමණ පරිපාලන අංශයේ සේවකයන් වනවා.

කම්කරුවන් සියයට 13.3 ක් / තාක්ෂණ අංශයේ සියයට 10.6 ක් සහ කළමණාකරුවන් සියයට 9.1 ක්ද ඒ අතර වනවා.

මෙම ලාංකිකයන් අතුරින් සියයට 15 ක් පමණ සෞඛ්‍ය අංශයේ රැකියාවල නිරත වන අතර තාක්ෂණ – නිෂ්පාදන – වෙළෙඳ සහ සත්කාර යන ක්ෂේත්‍රවලද සැළකිය යුතු පිරිසක් රැකියාවල නිරත වන බව සඳහන්.

COMMENTS