ඔස්ටේ්‍රලියාවට නැවතත් සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීමට $ මිලියන 60 ක නව වැඩපිළිවෙලක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාවට නැවතත් සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීමට $ මිලියන 60 ක නව වැඩපිළිවෙලක්

ඔස්ටේ්‍රලියාවට නැවතත් සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීමට $ මිලියන 60 ක නව වැඩපිළිවෙලක්

ඔස්ටේ්‍රලියාවට නැවතත් සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 60 ක නව වැඩපිළිවෙලක් අගමැති ස්කොට් මොරිසන් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ක්වීන්ස්ලන්ඩ් උතුරු ප්‍රදේශයට වැඩි වශයෙන් සංචාරකයන් ගෙන්වා ගැනීම කෙරෙහියි එහිදී අවධානය යොමුකර ඇත්තේ.

කොවිඩ් වසංගතයත් සමග මෙම කලාපයේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා 9000 ක් පමණ අහිමිවූ අතර ඒවා නැවත සැපයීමට ප්‍රමුඛතාවයක් ලබාදීමට නියමිතයි.

මහා බාධක කොරල් පරය ඇතුලු සංචාරක ගමනාන්ත රැසක් ආවරණය වන පරිදි සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් ආරම්භ කිරීමද මෙම වැඩපිළිවෙලට අන්තර්ගතයි.

https://www.abc.net.au/news/2022-03-22/pm-announces-60m-boost-for-queensland-tourism-recovery/100930224

PIC – (ABC Far North: Kristy Sexton-McGrath)

COMMENTS