ඔස්ටේ්‍රලියාවේ වැඩිම වේගයකින් ජනගහණය අඩුවන ප්‍රාන්තය බවට වික්ටෝරියා පත්වෙයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ වැඩිම වේගයකින් ජනගහණය අඩුවන ප්‍රාන්තය බවට වික්ටෝරියා පත්වෙයි

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ වැඩිම වේගයකින් ජනගහණය අඩුවන ප්‍රාන්තය බවට වික්ටෝරියා පත්වෙයි

වික්ටොරියා ප්‍රාන්තයේ ජනගහණය කැපී පෙනෙන ලෙස පහළයමින් පවතින බව අනාවරණ වී තිබෙනවා.

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ සෙසු සෑම ප්‍රාන්තයකටම වඩා වේගයකින් එය සිදුවන බවයි ඔස්ටේ්‍රලියානු සංඛ්‍යාලේඛණ කාර්යාංශය පෙන්වා දෙන්නේ.

2020 වසරට වඩා 2021 වසරේදී වික්ටෝරියා ජනගහණය 32,700 කින් අඩුවී තිබෙනවා.

මරණවලට සාපේක්ෂව උපත් පහළයාම මෙන්ම ඇතැමුන් වෙනත් ප්‍රාන්තවලට සංක්‍රමණය වීම මීට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුවී තිබෙනවා.

SOURCE :

COMMENTS