ජනපති 16 දා ජාතිය අමතයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ජනපති 16 දා ජාතිය අමතයි

ජනපති 16 දා ජාතිය අමතයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ 16 වෙනිදා ජාතිය අමතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය මේබව තහවුරු කලා.

COMMENTS