ඔස්ටේ්‍රලියානු ඩොලරය රුපියල් 170 දක්වා ඉහළට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියානු ඩොලරය රුපියල් 170 දක්වා ඉහළට

ඔස්ටේ්‍රලියානු ඩොලරය රුපියල් 170 දක්වා ඉහළට

අද (08) ලංකාවේ අලුත්ම විනිමය හුවමාරු අගයන් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔස්ටේ්‍රලියානු ඩොලරයක විකිණුම් අගය රුපියල් 170 දක්වා ඉහළ යයි.

COMMENTS