ලැව්ගිනි බලපෑම් එල්ල වූ ජනතාවට තවත් අමතර $ මිලියන 110 ක මූල්‍යාධාර – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලැව්ගිනි බලපෑම් එල්ල වූ ජනතාවට තවත් අමතර $ මිලියන 110 ක මූල්‍යාධාර

ලැව්ගිනි බලපෑම් එල්ල වූ ජනතාවට තවත් අමතර $ මිලියන 110 ක මූල්‍යාධාර

2019-20 කාලසීමාවේදී පැවති දරුණු ලැව්ගිනි හමුවේ බලපෑම් එල්ල වූ ජනතාවට තවත් අමතර ඩොලර් මිලියන 110 ක මූල්‍යාධාර සැපයීමට ෆෙඩරල් රජය සැළසුම් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔවුන්ට සපයන සමස්ත ආධාර මුදල ඩොලර් මිලියන 390 දක්වා ඉහළ යනු ඇති.

බලපෑම් එල්ලවූ ප්‍රජාවන්ට නැවත නැගී සිටීම සඳහා මෙම මුදල් ඉවහල් වනු ඇති බවයි ආපදා කළමණාකරණ ඇමතිනී බ්‍රිජට් මැකෙන්සි සඳහන් කලේ.

ජාතික ලැව්ගිනි අරමුදල යටතේ පවතින ඩොලර් බිලියන 2.2 ක මුදල්වලින් කොටසක් මේ සඳහා වෙන් කෙරෙන බවද ඇය කියාසිටියා.

අදාළ ලැව්ගිනි තත්වය හමුවේ හෙක්ටයාර මිලියන 24 ක ඉඩම් – නිවාස 3000 ක් විනාශ වූ අතර සහ බිලියන 03 කට ආසන්න සතුන් පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත්වුණා.

https://www.7news.com.au/news/disaster-and-emergency/black-summer-victims-to-get-extra-110m-c-5669855

COMMENTS