දෙසැම්බරයේදී ඔස්ටේ්‍රලියාවේ වැඩියෙන්ම ඉහළගොස් ඇත්තේ දේපළ සහ ඉන්ධන මිළයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දෙසැම්බරයේදී ඔස්ටේ්‍රලියාවේ වැඩියෙන්ම ඉහළගොස් ඇත්තේ දේපළ සහ ඉන්ධන මිළයි

දෙසැම්බරයේදී ඔස්ටේ්‍රලියාවේ වැඩියෙන්ම ඉහළගොස් ඇත්තේ දේපළ සහ ඉන්ධන මිළයි

දෙසැම්බර් මාසයේදී ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ වැඩියෙන්ම ඉහළ ගොස් ඇත්තේ දේපළ මිළ සහ ඉන්ධන මිළ බව අනාවරණය වී තිබෙනවා.

දේපළ මිළ ගණන් සියයට 4.2 කින්ද ඉන්ධන මිළ ගණන් සියයට 6.6 කින්ද වැඩිවී ඇති බවයි ඔස්ටේ්‍රලියානු සංඛ්‍යාලේඛණ කාර්යාංශය නිකුත් කල වාර්තාවල දැක්වෙන්නේ.

එමෙන්ම ආහාර මිළ ගණන්වලද සැළකිය යුතු වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කර තිබෙනවා.

ගොඩනැගිලි සැපයුම් ද්‍රව්‍යවල හිගය – සේවක හිගය වැනි කරුණු මත දේපළ මිළ ගණන් ඉහළයාමක් සටහන්වී ඇති බව සඳහන්.

සැපයුම් හිගය හමුවේ ඉන්ධන සහ ආහාර මිළ ගණන් ද ඉහළ ගොස් ඇති බවයි සංඛ්‍යාලේඛණ කාර්යාංශය කියාසිටියේ.

https://www.abc.net.au/news/2022-01-25/inflation-rises-as-housing-fuel-lift-consumer-price-index/100779682

COMMENTS