ඔස්ටේ්‍රලියාවෙන් පිටත අයදුම්කරුවන්ටද NSW Skilled Visa සඳහා අයදුම් කිරීමට අවස්ථාව

ඔස්ටේ්‍රලියාවෙන් පිටත සිටින අයදුම්කරුවන්ටද ඇතැම් වෘත්තීන් සඳහා 190 වීසා සඳහා අයදුම් කිරීමට නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය විසින් අවස්ථාව සලසා දී තිබෙනවා.

ඒ සඳහා පසුගිය මාස 03 පුරාවට අඛණ්ඩව ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත පදිංචිව සිටිය යුතු අතර වයස අවුරුදු 45 ට අඩු විය යුතුයි.

ඉංග්‍රීසි භාෂා ප්‍රවීණත්වය – නිව් සවුත් වේල්ස් target sector එකකින් වලංගු Skills Assessment එකක් තිබීම සහ අවම වශයෙන් ලකුණු 65 ක් තිබිය යුතුයි.

මේ අතර නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ 190 වීසා සඳහා රැකියා පළපුරුද්දේ අවශ්‍යතාව සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඇතැම් වෘත්තීන් සඳහා අවම වශයෙන් වසර 03 ක සේවා පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුයි.

එම ක්ෂේත්‍රවල අයදුම්කරුවන්ට නිවු සවුත් වේල්ස් 190 වීසා සඳහා අයදුම් කිරීම දැඩි ලෙස අසීරු වනු ඇති බව සඳහන්.

ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් පිටත (offshore) අයදුම්කරුවන්ට 190 වීසා අයදුම් කිරීමට ඉඩ සලසන රැකියා ලැයිස්තුව :

https://www.nsw.gov.au/topics/visas-and-migration/skilled-visas/nsw-skilled-occupation-lists

NSW අයවැයෙන් ප්‍රාන්ත වැසියන්ට හිමි වන සහන මෙන්න

නිව් සවුත්වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ඒකක සඳහා ඩොලර් 350 දක්වා බලශක්ති සහන ලබා දීමට මෙවර ප්‍රාන්ත අයවැයෙන් තීරණය කර තිබෙනවා.

Read More »

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ අපරාධ නතර කරන්න එන අලුත්ම නීතිය

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිදු වන කිසියම් හෝ අපරාධයක වගකීම ගැනීමට හැකි වයස් සීමාව අවුරුදු 12 දක්වා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

Read More »

ඔස්ට්‍රේලියා ධවතුන් නිවාස හදන ප්‍රදේශ බදු කාර්යාල වාර්තා හෙළි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ධනවතුන් වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශවලට අයත් postcodes සම්බන්ධයෙන් නව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

Read More »