වික්ටෝරියාවේ ඊයේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,221ක් | මරණ 4ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියාවේ ඊයේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,221ක් | මරණ 4ක්

වික්ටෝරියාවේ ඊයේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 1,221ක් | මරණ 4ක්

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොරෝනා පරීක්ෂණ හරහා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් ආසාදිතයින්  1,221ක් හමුව ඇත. මරණ  4ක් ද වාර්තා විය​.

මේ අනුව මේ වන විට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ සිටින සක්‍රිය කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 16,671 කි.

ඊයේ දිනයේදී (12) වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුළ කොරෝනා පරීක්ෂණ 60,818 ක් සිදුකර ඇති අතර කොරෝනා එන්නත් මාත්‍රා 10,708ක් ලබා දී තිබේ.

අවදානම් ස්ථාන ලැයිස්තුව මෙතනින්-

https://www.coronavirus.vic.gov.au/case-alerts-public-exposure-sites

COMMENTS