ෆේස්බුක් facial recognition තාක්ෂණය අත්හරී – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ෆේස්බුක් facial recognition තාක්ෂණය අත්හරී

ෆේස්බුක් facial recognition තාක්ෂණය අත්හරී

මින් ඉදිරියට facial recognition තාක්ෂණය යොදා නොගැනීමට ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව මින් ඉදිරියට කිසියම් අයෙකු ෆේස්බුක් වෙත ඡායාරූපයක් එක් කිරීමේදී එහි සිටින පුද්ගලයන්ගේ මුහුණු ස්කෑන් කිරීමක් සිදු නොවනු ඇති.

පරිශීලකයන්ගේ රහස්‍යභාවය සම්බන්ධයෙන් එල්ල වූ දැඩි චෝදනා මීට හේතුව වී තිබෙනවා.

facial recognition තාක්ෂණයත් සමග ෆේස්බුක් ආයතනයට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග පවා පසුගිය කාල සීමාවේදී ගෙන තිබුණා.

දිගින් දිගටම එල්ලවන චෝදනා හමුවේ ෆේස්බුක් ආයතනය මේ වනවිට වෙනස්කම් රැසක් සිදුකරමින් සිටින අතර මෙටා නමින් මව් සමාගම යළි නාමකරණය කිරීමද ඊට අන්තර්ගතයි.

source : https://www.bbc.com/news/business-59143323

Pic – Getty