එන්නත් ගෙන නැතිනම් Crown වෙත ඇතුලුවීම තහණම් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

එන්නත් ගෙන නැතිනම් Crown වෙත ඇතුලුවීම තහණම්

එන්නත් ගෙන නැතිනම් Crown වෙත ඇතුලුවීම තහණම්

සිය කැසිනෝ ශාලා සඳහා මින් ඉදිරියට පැමිණීමට අවසර දෙනුයේ කොවිඩ් එන්නත්කරණයට ලක්වූ පුද්ගලයන්ට පමණක් බවට Crown සමූහය විසින් නව නියමයක් පණවා තිබේ.

මාස ගණනක් පුරා තම සේවකයන් සහ වලකිව යුතු සියලු පාර්ශව සමග සාකච්ඡා කර මෙම තීරණය ගත් බවයි ඔවුන් නිවේදනය කලේ.

Crown ප්‍රධානී Steve McCann පැවසුවේ කොවිඩ් වෛරස ව්‍යාප්තිය වළක්වාලීමේ අරමුණ ඇතිව මෙම තීරණය ගත් බවයි.

එය අවලංගු කරන දිනයක් මේ දක්වා සැළසුම් කර නොමැති බවද ඔහු පැවසීය.

එන්නත් ගෙන නොමැති පුද්ගලයන්ට බලපාන නීති ලිහිල් කිරීම් ඉවත් කල පසුවද එම රෙගුලාසිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාවට නංවන බවටයි Steve McCann සහතික වන්නේ.