නවසීලන්තය දේශ සීමා නීති ලිහිල් කරයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නවසීලන්තය දේශ සීමා නීති ලිහිල් කරයි

නවසීලන්තය දේශ සීමා නීති ලිහිල් කරයි

2020 වසරේ මාර්තු මාසයේ සිට බලාත්මක වූ දැඩි දේශ සීමා නීති ලිහිල් කිරීමට නවසීලන්තය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව නොවැම්බර් පළමුවනදා සිට Samoa, Tonga & Vanuatuයන රටවල සිට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ට නිරෝධායනය අනිවාර්ය නොවනු ඇති.

එමෙන්ම මේ දක්වා පැවති දින 14 ක හෝටල් නිරෝධායනයද දින 07 කට අඩු කර තිබෙනවා.

ලබන වසරේ මැද භාගය වනවිට හෝටල් නිරෝධායනය වෙනුවට නිවාස නිරෝධායන වැඩපිළිවෙලක් හඳුන්වාදීමයි නවසීලන්තයේ අරමුණ වන්නේ.

මේ අතර ලබන සඳුදා සිට නවසීලන්තයට පැමිණෙන සියල්ලන් එන්නත් මාත්‍රා 02 ම ලබාගෙන තිබිය යුතු බවටද නියමයක් පණවා තිබෙනවා.

source : https://www.9news.com.au/national/one-of-the-worlds-most-closedo-ff-nations-to-start-easing-covid19-travel-restrictions-new-zealand-auckland/1091e68e-dc5b-48ec-b2b7-e240e876c600