නිවාස ප්‍රතිකාර කිරීම් ඉහළට / 80% එන්නත්කරණ ඉලක්කය ඉදිරි දින 10 තුළදී – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිවාස ප්‍රතිකාර කිරීම් ඉහළට / 80% එන්නත්කරණ ඉලක්කය ඉදිරි දින 10 තුළදී

නිවාස ප්‍රතිකාර කිරීම් ඉහළට / 80% එන්නත්කරණ ඉලක්කය ඉදිරි දින 10 තුළදී

කොවිඩ් එන්නත්කරණය ඉහළ යාමත් සමග නිවාසවල සිදුකරන ප්‍රතිකාර කිරීම් ඉහළ දැමීමට ෆෙඩරල් රජය තීරණය කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ග්‍රෙග් හන්ට් පැවසුවේ අසාධ්‍ය රෝගීන් community care වෙත යොමු කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි.

ඉදිරි දින 10 තුළදී එන්නත්කරණ ඉලක්කය සියයට 80 අභිබවා යාමට හැකිවනු ඇති බවද ඔහු පැවසීය.

ඒ අනුව ජාතික සැළැස්මේ (National Plan) 03 වන අධියරට ඔස්ටේ්‍රලියාවට ගමන් කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි ග්‍රෙග් හන්ට් සඳහන් කර සිටී.

03 වන අධියර යනු ජාත්‍යන්තර ගුවන් ගමන් නැවත ආරම්භ කිරීමයි.

SOURCE :

https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/covid-support-to-shift-to-home-health-care-c-4369061