“ෆේස්බුක්” නම වෙනස් කෙරේ! – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

“ෆේස්බුක්” නම වෙනස් කෙරේ!

“ෆේස්බුක්” නම වෙනස් කෙරේ!

ෆේස්බුක් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මාර්ක් සකර්බර්ග් පවසන්නේ තම Facebook සමාගම “Metaverse (Meta)” ලෙස නැවත නම් කරන බවයි.

සකර්බර්ග් පැවසුවේ මීළඟ දශකය තුළ Meta සමාගම පරිශීලකයින් බිලියනයකට ළඟා වනු ඇතැයි තමන් අපේක්ෂා කරන බවයි.

නැවත සන්නාමය පැහැදිලි කරමින් සකර්බර්ග් පැවසුවේ “අපි මිනිසුන් සම්බන්ධ කිරීමට තාක්‍ෂණය ගොඩනඟන සමාගමක්” වන අතර ෆේස්බුක් යන නම තවදුරටත් සමාගම කරන සෑම දෙයක්ම ඇතුළත් නොවන බවයි.

සකර්බර්ග් පවසන්නේ එය නිර්මාණකරුවන් සඳහා මිලියන ගණනක් රැකියා උත්පාදනය කරන නව පද්ධතියක් වනු ඇති බවයි.

මෙම නම් වෙනස් කිරීම කෙදිනක සිදුවේදැයි තවමත් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කර නොමැත.

Photo credits- Meta, Getty images