ඕස්ට්‍රේලියානු දේශගුණ ක්‍රියාකාරී සැළැස්ම මගින් වෙනත් රටවල් සඳහා දෙන සහන ශ්‍රී ලංකාවටත් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඕස්ට්‍රේලියානු දේශගුණ ක්‍රියාකාරී සැළැස්ම මගින් වෙනත් රටවල් සඳහා දෙන සහන ශ්‍රී ලංකාවටත්

ඕස්ට්‍රේලියානු දේශගුණ ක්‍රියාකාරී සැළැස්ම මගින් වෙනත් රටවල් සඳහා දෙන සහන ශ්‍රී ලංකාවටත්

ඕස්ට්‍රේලියානු  දේශගුණ ක්‍රියාකාරී සැළැස්ම මගින් වෙනත් රටවල් සඳහා ලබා දෙන සහන ශ්‍රී ලංකාවටත් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ බලන ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් Amanda Jewell පැවසුවාය.

වැඩ බලන මහකොමසාරිස්වරිය  හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ අතර සාකච්ඡාවක් පසුගිය සිකුරාදා (22) පරිසර අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විනි.

මෙහිදී ලබන මස ග්ලාස්ගෝහි දී පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ 26th UN Climate Change Conference of the Parties හෙවත්   (COP26)  සමුළුව පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.

විශේෂයෙන් එම සමුළුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ හා ඕස්ට්‍රේලියානු රජයන්හි සූදානම පිළිබඳවත්, දෙරට විසින් එම සමුළුවේ දී ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජිත කරුණු සම්බන්ධවත් මෙහිදී සාකච්ඡා කරනු ලැබීය.

COP- 26  සමුළුව සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ඉහළ මට්ටමේ තාක්ෂණික නියෝජනයක් සහිත කණ්ඩායමක් මේ සඳහා සහභාගි වීමට නියමිත බව ලේකම්වරයා සඳහන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාව වායු ගෝලයට හරිතාගාර වායු මුදා හැරීම අවම රටකි.

එසේ වුවත් ලෝකය විසින් ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යාම පාලනය කිරීමට  ලොව සෙසු රටවල් ගෙන යන වැඩ පිළිවෙළට ඉහළම දායකත්වය ලබා දීම පිණිස ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග  ඉදිරිපත් කරන බවත් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ පැවසීය.

මෙහිදී අදහස් පළ කළ වැඩ බලන මහකොමසාරිස්වරිය ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන දේශගුණික ක්‍රියාකාරි සැළැස්ම යටතේ අන් රටවල්වලට ලබා දෙන සහයෝගීතාවන් යටතේ එහි ප්‍රතිලාභ ශ්‍රී ලංකාවටත් ලබා දෙන බව ප්‍රකාශ කළාය.

ඕස්ට්‍රේලියානු රජය විසින් සකස් කර තිබෙන එම Climate Action Plan පිළිබඳවත්, එමගින් ලොව සෙසු රටවල්වලට ලබා දෙන අන්තර් ජාතික සහයෝගීතාවය පිළිබඳ එතුමිය මෙහිදී පැහැදිළි කළාය.

ශ්‍රී ලංකාව විසින්  හරිතාගාර වායු විමෝචනය අවම කිරීම හා අනුවර්තනය සඳහා ක්‍රියාත්මක කර තිබෙන වැඩ පිළිවෙළට ඕස්ට්‍රේයානු රජයේ සහායෝගය ලබා දෙන ලෙස ද වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ සඳහන් කළේය.