දෙසැම්බර් 15 දා සිට තස්මේනියා ප්‍රාන්ත සීමා විවෘතයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

දෙසැම්බර් 15 දා සිට තස්මේනියා ප්‍රාන්ත සීමා විවෘතයි

දෙසැම්බර් 15 දා සිට තස්මේනියා ප්‍රාන්ත සීමා විවෘතයි

ලබන දෙසැම්බර් 15 වනදා සිට සිය ප්‍රාන්ත සීමා විවෘත කරන බව තස්මේනියා ප්‍රාන්ත රජය පවසයි.

පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වූ ඔස්ටේ්‍රලියානුවන් මෙන්ම විදේශිකයන්ටද මේ අනුව පැමිණිය හැකියි.

එදින වනවිට තස්මේනියා හි ජනගහණයෙන් සියයට 90 කට වඩා පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්ව සිටිනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

සෘණාත්මක පී සී ආර් වාර්තාවක් සමග එන ඕනෑම අයෙකු නිරෝධායනයෙන් නිදඑස් කෙරෙනු ඇති.

තස්මේනියා හි මුව ආවරණ රෙගුලාසිද අද පස්වරු 06 සිට ලිහිල් කරන ලදී.

source : https://www.9news.com.au/national/coronavirus-tasmania-updates-borders-to-reopen-on-december-15/0fb1bba5-7bdb-4605-8006-2d5ff75b78c6