මෙල්බර්න් යුවළක් $ මිලියන 3.3 ක ලොතරැයි දිනුමක් ඛෙදා දීමේ තීරණයක – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් යුවළක් $ මිලියන 3.3 ක ලොතරැයි දිනුමක් ඛෙදා දීමේ තීරණයක

මෙල්බර්න් යුවළක් $ මිලියන 3.3 ක ලොතරැයි දිනුමක් ඛෙදා දීමේ තීරණයක

මෑතකදී ඩොලර් මිලියන 3.3 ක ලොතරැයි දිනුමක් ලද මෙල්බර්න් පදිංචි යුවළක් එම මුදල හැකි පමණ පුද්ගලයන් අතර ඛෙදා දීමට තීරණය කර ඇත.

Springvale Southපදිංචි මොවුන් සිය ජයග්‍රහණය දැනගෙන ඇත්තේ පසුගිය සෙනසුරාදා රාත්‍රී ආහාරය සකස් කරමින් සිටියදීයි.

TattsLotto දිනුම දැනගැනීමට අසා තමන් ඉමහත් සතුටට පත්වූ බව මොවුන් ප්‍රකාශ කර තිබිණ.

මෙම මුදලින් හැකි පමණ අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන් අතර ඛෙදා හැරිමට එදිනම තමන් දෙදෙනා තීරණය කල බවයි ඔවුන් සඳහන් කලේ.

එමෙන්ම තම දරුවන් සඳහාද මුදලක් වෙන් කිරීමට ජයග්‍රාහක යුවළ තීරණය කර ඇත.ä

source : https://www.9news.com.au/national/tattslotto-melbourne-springvale-south-couple-win-three-million-dollars-and-plan-to-spend-it-helping-as-many-people-as-they-can/b15f6aac-27b3-4452-86ce-d71ba2a58916?ocid=Social-9NewsM&fbclid=IwAR0oVUo3oLRjRVOHTgbUPRn7juoBY5PCjM3tJ-Er492W3HtjIBIgPzyUpzA