වික්ටෝරියා කොවිඩ් ආශ්‍රිතයන්ගේ හුදකලා කාලසීමාව දින 07 කට අඩු කෙරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා කොවිඩ් ආශ්‍රිතයන්ගේ හුදකලා කාලසීමාව දින 07 කට අඩු කෙරේ

වික්ටෝරියා කොවිඩ් ආශ්‍රිතයන්ගේ හුදකලා කාලසීමාව දින 07 කට අඩු කෙරේ

කොවිඩ් ආසාධිතයන්ගේ මූලික ආශ්‍රිතයන් බවට පත්වන පුද්ගලයන් සඳහා පැවති හුදකලා කාල සීමාව ලබන සිකුරාදා සිට අඩු කිරීමට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව කිසියම් ආසාධිතයෙකුගේ ආශ්‍රිතයෙකු බවට පත්ව සිටින එන්නත් මාත්‍රා 02 ම ලබාගෙන ඇති එම නිවසේම වාසය නොකරන අයෙකු වෙතොත් ඔවුන්ට හුදකලාව සිටීමට සිදුවන්නේ දින 07 ක් පමණි.

දැනට ප්‍රාන්තය පුරා හුදකලා කර සිටින පුද්ගලයන් ගණන 60,000 ක් වන අතර ඉන් බහුතරයක් මාත්‍රා 02 ම ගත් අය වෙති.

ඔවුන්ගෙන් විශාල පිරිසකට ලබන සිකුරාදා සිට මෙම සහනය අත්වෙයි.

එමෙන්ම ආශ්‍රිතයන් බවට පත්වන සේවකයන් සිටින ව්‍යාපාර ස්ථාන කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමටද මෙම නව නියමය ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

කෙසේවෙතත් ආසාධිතයෙකු සිටින නිවසේම සිටින හෝ පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්ව නොමැති ආශ්‍රිතයෙකු වෙතොත් දින 14 ක් හුදකලාව සිටිය යුතු වනවා.

 

source : https://www.abc.net.au/news/2021-10-18/victoria-records-new-covid-cases/100546704