වසරේ මුල් මාස 08 තුළදී NSW පොලිසියෙන් ලොක්ඩවුන් නීති කඩ කිරීමට දඩ 34,000 ක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වසරේ මුල් මාස 08 තුළදී NSW පොලිසියෙන් ලොක්ඩවුන් නීති කඩ කිරීමට දඩ 34,000 ක්

වසරේ මුල් මාස 08 තුළදී NSW පොලිසියෙන් ලොක්ඩවුන් නීති කඩ කිරීමට දඩ 34,000 ක්

මෙම වසරේ මුල් මාස 08 තුළදී නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත පොලිසිය විසින් ලොක්ඩවුන් නීති කඩ කිරීමට අදාළව දඩ 34,000 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් නිකුත් කර තිබේ.

NSW පොලිසිය විසින් පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් වෙත ඉදිරිපත් කල වාර්තාවක දැක්වෙන්නේ ජනවාරි 01 වනදා සිට අගෝස්තු 31 වනදා දක්වා කාලය තුළ දඩ නිවේදන 34,649 ක් නිකුත් කර තිබූ බවයි.

මින් බහුතරයක් අත්‍යවශ්‍ය නොවන කරුණු සඳහා නිවාසවලින් පිටතට යාම් වනවා.

එමෙන්ම වැරදියට නිකුත් කර තිබූ දඩ නිවේදන 22 ක් ආපසු කැඳවා ඇතැයිද නිවු සවුත් වේල්ස් පොලිසිය කියාසිටියා.

මෙම දඩ නිකුත් කල පිරිස අතරට ඩොලර් 3000 ක දඩයක් නියම වු 15 හැවිරිදි තරුණයෙකුද වනවා.

source : https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/redfern-legal-centre-police-powers-solicitor-bombarded-by-calls-from-people-whove-been-wrongly-fined-under-covid-19-public-health-orders-c-4249734