සැප්තැම්බර්යේ විරැකියාව ඉහළට – වැඩිම පිරිස වික්ටෝරියාවෙන් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සැප්තැම්බර්යේ විරැකියාව ඉහළට – වැඩිම පිරිස වික්ටෝරියාවෙන්

සැප්තැම්බර්යේ විරැකියාව ඉහළට – වැඩිම පිරිස වික්ටෝරියාවෙන්

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ විරැකියා අනුපාතය සැප්තැම්බර් මාසයේදී සියයට 0.1 කින් ඉහළ ගොස් සියයට 4.6 දක්වා පත්වී තිබේ.

ඔස්ටේ්‍රලියානු සංඛ්‍යාලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව සැප්තැම්බර් මාසයේදී වික්ටෝරියා හි පුද්ගලයන් 123,000 කට රැකියා අහිමිවී ඇත.

නිවු සවුත් වේල්ස් හි පුද්ගලයන් 25,000 ක් පමණ පසුගිය මාසයේදී රැකියා විරහිත තත්වයට පත්වී ඇත.

වික්ටෝරියා – නිවු සවුත් වේල්ස් – ACT ඇතුලු ප්‍රාන්ත කිහිපයක ලොක්ඩවුන් තත්වය දීර්ඝ කිරීමයි මීට ප්‍රධාන හේතුව වී ඇත්තේ.

පසුගිය මාසයේදී 281,000 කට පමණ රැකියා අහිමිවී ඇති අතර නව රැකියා ලැබී ඇත්තේ 53,000 කට පමණි.

source : https://www.9news.com.au/national/australia-unemployment-rate-september-2021-rises-as-covid19-lockdowns-extend/e5dcdf62-ac31-4518-a008-f6adbacd495b