ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා එන්නත නිපදවීම අත්හිටුවයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා එන්නත නිපදවීම අත්හිටුවයි

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා එන්නත නිපදවීම අත්හිටුවයි

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ මින් ඉදිරියට ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා එන්නත නිපදවීම අත්හිටුවීමට තීරණය වී තිබේ.

ඒ ෆයිසර් හා මොඩර්නා එන්නත් සඳහා ඇති ඉහළ ඉල්ලුම හේතුවෙනි.

TGA විසින් මුලින්ම අනුමත කල එන්නතක් වුවද ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා භාවිතයෙන් පසු රුධිර කැටි ගැසීම් සිදුවන බවට අනාවරණවීමත් සමග ඊට ඇති ජනප්‍රියත්වය පහළ ගියේය.

දැනට ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා මාත්‍රා මිලියන 12.5 ක් පමණ ලබාදී ඇති අතර ෆයිසර් මාත්‍රා මිලියන 18.6 ක් සහ මොඩර්නා මාත්‍රා 335,378 ක් ලබාදී තිබේ.

ඔස්ටේ්‍රලියාව තුළ ඇස්ට්‍රා-සෙනෙකා එන්නත ලබාදීම පළමුව ආරම්භ කෙරුණේ පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේදීයි.

source : https://www.9news.com.au/national/coronavirus-update-astrazeneca-vaccine-will-no-longer-be-manufactured-in-australia/17980617-f2b1-4426-b1d7-46019ab1847a