සංක්‍රමණිකයන් ලක්ෂ 20 ක් ගෙන්වීමේ NSW යෝජනාවට දසතින් අප්‍රසාදය – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

සංක්‍රමණිකයන් ලක්ෂ 20 ක් ගෙන්වීමේ NSW යෝජනාවට දසතින් අප්‍රසාදය

සංක්‍රමණිකයන් ලක්ෂ 20 ක් ගෙන්වීමේ NSW යෝජනාවට දසතින් අප්‍රසාදය

ඉදිරි වසර 05 තුළදී ලක්ෂ 20 කට ආසන්න සංක්‍රමණිකයන් පිරිසක් ඔස්ටේ්‍රලියාවට ගෙන්වා ගත යුතු බවට නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත රජය ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවට පාර්ශව රැසක් අප්‍රසාදය පළ කර තිබේ.

මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් ඇතුලු පාර්ශව ඒ අතර වෙයි.

ආර්ථිකය නංවාලීමටත් – සේවක හිගය මගහරවාලීමටත් ඉදිරි වසර 20 තුළදී අවම වශයෙන් සංක්‍රමණිකයන් ලක්ෂ 20 ක් අවශ්‍ය වනු ඇතැයිද එය දෙවන ලෝක යුධ සමයෙන් පසු ක්‍රියාත්මක කල දැවැන්ත සංක්‍රමණ වැඩසටහන හා සමාන එකක් වනු ඇති බවටද නිවු සවුත් වේල්ස් අගමැති Dominic Perrottet ගේ උපදේශකයන් සකස් කර ඇති වාර්තාවක දක්වා තිබිණ.

කිසියම් අයුරකින් මෙම පුහුණු ශ්‍රමිකයන් ඔස්ටේ්‍රලියාවට ලබා නොගතහොත් ඔවුන් වෙනත් රටකට යනු ඇති බවද එය ඔස්ටේ්‍රලියාවට පාඩුවක් වනු ඇතැයිද එම වාර්තාවේ දැක්වුණා.

source : https://www.afr.com/politics/australia-needs-explosive-surge-of-2-million-migrants-20211011-p58z0n

මෙම රහසිගත ලේඛණය ප්‍රසිද්ධියට පත්වීමත් සමග මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් ගණනාවක් අප්‍රසාදය පළකර තිබිණ.

ඔවුන්ගේ ස්ථාවරය වන්නේ සීමාව ඉක්මවා සංක්‍රමණිකයන් රැගෙන ඒමක් සිදුවුවහොත් එය ඔස්ටේ්‍රලියා පරිපාලන පද්ධතිය කඩා වැටීමක් වනු ඇති බවයි ඔවුන් සඳහන් කර ඇත්තේ.

source : https://www.news.com.au/finance/economy/australian-economy/dominic-perrottet-says-he-believes-in-a-big-nsw-after-top-bureaucrats-call-for-two-million-migrant-surge/news-story/90a9b57daec72c8235bc078b32c5e731