ශ්‍රී ලංකා නිදහස් දින ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ඔබට පිරිනැමෙන VCE High achievers ප්‍රදාන සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් දින ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ඔබට පිරිනැමෙන VCE High achievers ප්‍රදාන සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් දින ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ඔබට පිරිනැමෙන VCE High achievers ප්‍රදාන සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

ලබන පෙබරවාරි 04 වනදාට යෙදී ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ 74 වන ජාතික නිදහස් දිනයට සමගාමීව ඔස්ටේ්‍රලියාවේ ඔබට පිරිනැමෙන 2021 VCE High achievers / Sinhala-Tamil High achievers ප්‍රදානයන් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මෙල්බර්න් හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් කාර්යාලය මේ බව සඳහන් කරයි.

2021 VCE Examination හි කුසලතා පදනම් කරගනිමින් සම්මාන ප්‍රදානය සිදුකෙරේ.

සිංහල හෝ දෙමළ භාෂා සඳහා ළකුණු 40 කට වැඩියෙන් ලබාගැනීමද සුදුසුකම් අතර වෙයි.

ලබන ජනවාරි 14 වනදා පස්වරු 05 ට පෙර අයදුම්පත් යොමු කල යුතු බවද මෙල්බර්න් හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් කාර්යාලය දන්වා සිටී.