කොවිඩ් නිසා ආර්ථික පීඩාවට පත් NSW ව්‍යාපාර සඳහා නව පැකේජයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොවිඩ් නිසා ආර්ථික පීඩාවට පත් NSW ව්‍යාපාර සඳහා නව පැකේජයක්

කොවිඩ් නිසා ආර්ථික පීඩාවට පත් NSW ව්‍යාපාර සඳහා නව පැකේජයක්

කොවිඩ් නිසා ආර්ථික පීඩාවට පත් ව්‍යාපාර සඳහා නව ව්‍යාපාර පැකේජයක් නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත අගමැති Dominic Perrottet විසින් නිවේදනය කළේය.

සුදුසුකම් ලත් වෙළඳුන්ට ඇතැම් සේවාවන් සහ ගාස්තු සඳහා ඩොලර් 2,000 ක වට්ටමක් මේ හරහා ගත හැකිය.

නත්තලට පෙර කල් ඉකුත් වන භාණ්ඩ තොග සමඟ ගනුදෙනු කරන ව්‍යාපාර සඳහා ද සැලකිය යුතු වට්ටම් ප්‍රකාශයට පත් කරන බව නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්ත අගමැති Dominic Perrottet ප්‍රකාශ කළේය.

ගතවූ පැය 24 තුළ සිදුකළ කොවිඩ් පරීක්ෂණ හරහා නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රජාව අතරින් අලුතින් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 360 ක් හමුවී තිබේ.

ඊට අමතරව කොවිඩ් මරණ 5 ක්ද වාර්තා වේ.

නිව් සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ වැසියන්ගෙන් 80% ක් පූර්ණ එන්නත්කරණය ලබාගත් පසු ප්‍රාන්තයේ මීළඟ කොවිඩ් නීති ලිහිල් කිරීම සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතය.

එය සඳුදා වන විට පසු කරනු ඇතැයිද අපේක්ෂා කෙරේ.