නත්තල් අවසන් වන තුරු වික්ටෝරියා පුරා සති අන්තයේදීත් Australia Post පාර්සල් බෙදා හරී – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නත්තල් අවසන් වන තුරු වික්ටෝරියා පුරා සති අන්තයේදීත් Australia Post පාර්සල් බෙදා හරී

නත්තල් අවසන් වන තුරු වික්ටෝරියා පුරා සති අන්තයේදීත් Australia Post පාර්සල් බෙදා හරී

නත්තල් සමය අවසන් වන තුරු වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය පුරා සති අන්තයේදීත් පාර්සල් බෙදා හැරීමට Australia Post තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව දැනට ගොඩ ගැසී ඇති පාර්සල් බෙදා හැරීම වේගවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දිනකට පාර්සල් ලක්ෂ 10 ක් පමණ බෙදා හැරීමට හැකිවනු ඇතැයි Australia Post විශ්වාසය පළ කර සිටී.

පසුගිය දිනවල පැවති ට්‍රක් රථ රියදුරු වර්ජනයත් – වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය ලොක්ඩවුන් කර තැබීමත් හමුවේ මේ වනවිට අති විශාල පාර්සල් සංඛ්‍යාවක් ගොඩගැසී ඇති බවයි Australia Post සඳහන් කලේ.

ඒ අනුව නත්තල් සමය ඉලක්ක කරගනිමින් අමතර සේවකයන් බඳවා ගැනීමටද සිදුවනු ඇතැයි Australia Post පසුගියදා නිවේදනය කලේය.

ගොඩගැසී ඇති පාර්සල් බෙදා හැර අවසන් වන තුරු eBay – Amazon වැනි e-commerce පාර්සල් ලබා නොගැනීමටද Australia Post පසුගියදා තීරණය කලේය.