වික්ටෝරියා ගිලන්රථ ධාවනය සඳහා හමුදා සෙබලුන් යෙදවීමට පියවර – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

වික්ටෝරියා ගිලන්රථ ධාවනය සඳහා හමුදා සෙබලුන් යෙදවීමට පියවර

වික්ටෝරියා ගිලන්රථ ධාවනය සඳහා හමුදා සෙබලුන් යෙදවීමට පියවර

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයේ ගිලන්රථ ධාවනය කිරීම සඳහා ඉතා නුදුරේදී හමුදා සෙබලුන් යෙදවීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

ඒ ප්‍රතිචාර දැක්වීම් කාලය ඉහළ නැංවීම සඳහායි.

000 සඳහා ලැබෙන ඇමතුම් කාලයත් රෝගීන් සිටින ස්ථානය කරා ගමන් කරන කාලයත් අතර දිගු කාල පරතරයක් ඇති අවස්ථා පිළිබඳ නිරතුරුව අසන්නට ලැබේ.

ඇතැම් අවස්ථාවලදී විනාඩි 05 ක් පමණ යනතුරුත් දුරකථනයට ඇමතුම් නොදක්වන අවස්ථාද වාර්තා විය.

ගිලන් රථය පැමිණීම ප්‍රමාදවීම හමුවේ හෘදයාබාධ තත්වය උත්සන්නවීමත් සමග මෙම සතිය තුළදී වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තයෙන් මරණ 02 ක්ද වාර්තා විය.

එක් අවස්ථාවකදී ගිලන් රථයක් ගෙන්වා ගැනීමට විනාඩි 33 ක් ගතවු බවටද චෝදනා එල්ලවිය.

මෙම සියලු කරුණු සැළකිල්ලට ගෙන කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාගැනීම සඳහායි ගිලන්රථ ධාවනය කිරිම සඳහා හමුදා සෙබලුන් යෙදවීම කෙරෙහි අවධානය යොමුවි ඇත්තේ.

SOURCE : https://www.9news.com.au/national/ambulances-to-be-driven-soldiers-as-dying-victorians-wait-for-triplezero-calls-to-be-answered/29a58f9d-fd55-4bd6-9f26-d1c3a4706fd1