නිරූපමා රාජපක්ෂ ගේ සැමියා අල්ලස් කොමිසමට කැඳවයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිරූපමා රාජපක්ෂ ගේ සැමියා අල්ලස් කොමිසමට කැඳවයි

නිරූපමා රාජපක්ෂ ගේ සැමියා අල්ලස් කොමිසමට කැඳවයි

හිටපු අමාත්‍යවරියක වූ නිරූපමා රාජපක්ෂ ගේ සැමියා වන තිරුකුමාර් නිඩේෂන් , ආන්දෝලනාත්මක පැනඩෝරා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට හෙට (08) කැඳවා ඇත.

පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා මගින් ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් හෙළිදරව් කර ඇති තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් වහාම පරීක්ෂණයක් කරන ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කළ දැනුම් දීම මත තිරුකුමාර් නඩේෂන් කොමිසම හමුවට කැඳවා ඇත.

පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් තමාගේත් බිරිඳගේත් නම සදහන් වී ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා ස්වාධීන පරීක්ෂකවරයකු පත්කරන ලෙසත් සඳහන් කරමින් තිරු කුමාර් නඩේෂන් ජනාධිපතිවරයාට ද ලිපියක් යොමු කර තිබිණී.

ඒ අනුව, තිරු නඩේෂන් කැඳවා පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා සිද්ධියට අදාළ ප්‍රකාශ සටහන් කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම වැඩිදුරටත්සදහන් කළේය.

ලෝක නායකයින් දේශපාලනඥයින් සහ ප්‍රකෝටිපතියන්ගේ රහස්‍ය ධනය සම්බන්ධයෙන් සහ ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු පිළිබදව තොරතුරු රැසක් පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා මගින් හෙළිදරව් කර ඇති අතර, හිටපු අමාත්‍යවරියක වූ නිරූපමා රාජපක්ෂ ගේ සහ ඇගේ සැමියා වන තිරුකුමාර් නඩේෂන් සම්බන්ධයෙන් ද තොරතුරු අනාවරණය කර තිබිණී.

හිටපු අමාත්‍යවරියක වූ නිරූපමා රාජපක්ෂ ඇගේ සැමියා සමඟ එක්ව පිහිටවා ඇති සමාගමක් මගින් ලන්ඩන් සහ සිඩ්නි නගරවල සුඛෝපභෝගී නිවාස මිලදී ගෙන ඇති බවට එම පැන්ඩෝරා පත්‍රිකා මගින් හෙළිදරව් කර ඇත.