ලබන සඳුදා සිට NSW ලිහිල් වන නිරෝධායන සීමා මෙන්න – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලබන සඳුදා සිට NSW ලිහිල් වන නිරෝධායන සීමා මෙන්න

ලබන සඳුදා සිට NSW ලිහිල් වන නිරෝධායන සීමා මෙන්න

ලබන සඳුදා එනම් ඔක්තෝබර් 11 වනදා සිට නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ දැනට ක්‍රියාත්මක නිරෝධායන සීමා තවදුරටත් ලිහිල් කෙරේ.

ඒ ඊයේ පස්වරුව වනවිට ප්‍රාන්තයේ එන්නත්කරණ ඉලක්කය සියයට 70 අභිබවා යාම හේතුවෙනි.

මේ අනුව ලබන සඳුදා සිට පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක්වූ පුද්ගලයන්ට අමුත්තන් උපරිම 10 දෙනෙකු නිවසට ගෙන්වා ගත හැකිය.

බාහිර හමුවීම් සඳහා පැවති පුද්ගලයන් 20 සීමාව 30 දක්වා ඉහළ දැමෙනු ඇති.

විවාහ සහ අවමගුල් සඳහා දැනට පවතින 50 සීමාව 100 ක උපරිමයක් දක්වා වැඩි කර තිබෙනවා.

ලබන දෙසැම්බර් 01 වනදා දක්වා වසා තැබීමට කලින් යෝජනා වී තිබූ පිහිණුම් තටාක පුහුණු කටයුතු සඳහා විවෘත කෙරේ.

නිවු සවුත් වේල්ස් ප්‍රාන්තයේ පාසල් ලබන 18 වනදා සිට අධියරෙන් අධියර විවෘත කිරීමද නව සැලසුමට අන්තර්ගතයි.

source: https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/nsw-covid-roadmap-changes-revealed-by-premier-dominic-perrottet–c-4169792?fbclid=IwAR161llhFtEyI4Ufg-PVaGXf2qE1tRnoqZZnKRXvFICyvDIdD56dRptF-Sg