ලොව විශාලතම බහාලුම් නෞකාව කොළඹ වරායට – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ලොව විශාලතම බහාලුම් නෞකාව කොළඹ වරායට

ලොව විශාලතම බහාලුම් නෞකාව කොළඹ වරායට

ලොව විශාලතම බහාලුම් නෞකාව යනුවෙන් හැඳින්වෙන එවර් ඒස් නෞකාව කොළඹ වරායට සේන්දු වී තිඛෙනවා.

එම නෞකාව ලොව ප්‍රධාන පෙළේ බහාලුම් ප්‍රවාහන සමාගමක් වන එවර්ග්‍රීන් සමාගමට අයත් වන්නක්.

අඩි 20 ක් දිගැති බහාලුම් 24,000 ක් පමණ රැගෙන යා හැකි දැවැන්ත නෞකාවක් වන එය මීටර 400 ක දිගින් සහ මීටර 61.5 ක පළලකින් සමන්විතයි.

එමෙන්ම මෙම නෞකාව ලොව විශාලතම නෞකාවලින් එකක් ද වීම විශේෂත්වයක්.

 

ලොව විශාලතම බහාලුම් නෞකාව source : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_container_ships