නිවාස ණය ගැනීමේදී නව නීති – තක්සේරු අනුපාතයත් ඉහළට – ගෙවීමට ඇති හැකියාවත් සොයයි – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

නිවාස ණය ගැනීමේදී නව නීති – තක්සේරු අනුපාතයත් ඉහළට – ගෙවීමට ඇති හැකියාවත් සොයයි

නිවාස ණය ගැනීමේදී නව නීති – තක්සේරු අනුපාතයත් ඉහළට – ගෙවීමට ඇති හැකියාවත් සොයයි

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ බැංකු නියාමන ආයතනය වන Australian Prudential Regulation Authority (APRA) විසින් නිවාස ණය ගැනීමේදී නව නීති කිහිපයක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ඔවුන් ඒ බව සඳහන් කරමින් බැංකු වෙත ලිඛිත දැනුම්දීමක්ද සිදුකර ඇත.

මේ අනුව අවම නිවාස ණය තක්සේරු අනුපාතය සියයට 2.5 සිට සියයට 3 දක්වා ඉහළ දමා තිබේ.

නිවාස ණය අයදුම්කරුට එය නැවත ගෙවීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ සොයා බැලිය යුතු බවට ද නව නියමයක් පණවා ඇත.

ඇතැම් පුද්ගලයන් ඔවුන්ගේ ආදායමට වඩා 06 ගුණයක පමණ ණය ගන්නා බවට නිරීක්ෂණයවීමත් සමගයි මෙම නියෝග නිකුත් කර ඇත්තේ.

ගතවූ මාස 12 තුළ ඔස්ටේ්‍රලියාවේ දේපළ වටිනාකම සියයට 20 කින් පමණ ඉහළ යාම සැළකිල්ලට ගෙන නව නියමයන් නිකුත් කල බවද Australian Prudential Regulation Authority (APRA) සඳහන් කලා.

source : https://www.abc.net.au/news/2021-10-06/apra-tightens-home-loan-rules/100516758