පාර්සල් බෙදාහරින්න Australia Post දැඩි පරිශ්‍රමයක – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

පාර්සල් බෙදාහරින්න Australia Post දැඩි පරිශ්‍රමයක

පාර්සල් බෙදාහරින්න Australia Post දැඩි පරිශ්‍රමයක

ගොඩ ගැසී ඇති පාර්සල් තොගය ඛෙදා හැරීම සඳහා අති මහත් පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදුවී ඇතැයි Australia Post පවසයි.

මෙල්බර්න් නගරය දීර්ඝ කාලයක් Lockdown කර තිබීම / ට්‍රක් රථ රියදුරන්ගේ වර්ජනය සහ Australia Post සේවකයන් 200 ක් පමණ හුදකලා කර තිබීම හමුවේ පාර්සල් ඛෙදා හැරීම අඩාලවී තිබේ.

Online ඇණවුම් ඉහළ යාම මෙන්ම නත්තල් සමය එළඹීමත් සමග ඛෙදා හැරීමට ඇති පාර්සල් ප්‍රමාණය දිනෙන් දින ඉහළයමින් පවතින බවයි Australia Post පවසා සිටින්නේ.

පවතින තත්වය හේතුවෙන් Amazon/eBay ආදී E-commerce පාර්සල් එකතු කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමටද Australia Post කටයුතු කලේය.

කොවිඩ් එන්නත අනිවාර්ය කිරීමට වික්ටෝරියා ප්‍රාන්ත රජය පියවර ගැනීම හේතුවෙන්ද පාර්සල් ඛෙදා හැරීමට Australia Post සේවකයන් අඩු පිරිසක් වාර්තා කරනු ඇතැයි සඳහන්.

pic – 3AW