කොවිඩ් එන්නත ගැනීමෙන් පමණක් $ මිලියනයක් දිනාගැනීමට ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට අවස්ථාව – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

කොවිඩ් එන්නත ගැනීමෙන් පමණක් $ මිලියනයක් දිනාගැනීමට ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට අවස්ථාව

කොවිඩ් එන්නත ගැනීමෙන් පමණක් $ මිලියනයක් දිනාගැනීමට ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට අවස්ථාව

කොවිඩ් එන්නත ගැනීමෙන් පමණක් ඩොලර් මිලියනයක ත්‍යාග මුදලක් දිනාගැනීමට ඔස්ටේ්‍රලියානුවන්ට අවස්ථාව උදාවී තිබේ.

ඒ මෙරට එන්නත්කරණ වේගය ඉහළ නංවාලීම සඳහා ක්‍රියාත්මක Million Dollar Vax වැඩසටහනට සමගාමීවයි.

මෙම ලොතරැයියේ සුපිරි ජයමල්ල ලෙස ඩොලර් මිලියනයක් පිරිනැමෙන අතර ඩොලර් 1000 ක් වටිනා ලබාදීමටද සැළසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව පිරි නැමීමට නියමිත මුලු මුදල ඩොලර් මිලියන 4.1 කට අධිකයි.

කඩිනමින් සියයට 80 එන්නත්කරණ ඉලක්කය ජයගැනීමට මෙවැනි කටයුතු ඵලදායක වනු ඇති බවටයි විද්වතුන් පවා දැනුම් දී තිබුණේ.

මෙම දිනුම් ඇදීම සඳහා ඇතුළත්වීමට වෙනම කිසිවක් නොකල යුතු අතර කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලබාගන්නා ඕනෑම අයෙකු ඉබේම ඊට ඇතුළත් වනවා.

එන්නත ලබාගන්නා අවස්ථාවේදී නම – උපන් දිනය – දුරකථන අංකය සහ ඊ-මේල් ලිපිනය ලබාදීම පමණක් සිදුකල යුතු වනවා.

 

source : https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/million-dollar-vax-campaign-offers-1-million-cash-prize-for-aussies-vaccinated-against-covid-19-c-4134044?fbclid=IwAR0xwqBrdOzjjnhx8Xh5rMp7rJeTgHD9hrMYqDI-7rLv_c0TFWpbVeFWoTo