ඔස්ටේ්‍රලියාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට හෙට සිට Daylight saving ආරම්භ කෙරේ – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට හෙට සිට Daylight saving ආරම්භ කෙරේ

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට හෙට සිට Daylight saving ආරම්භ කෙරේ

ඔස්ටේ්‍රලියාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට හෙට සිට Daylight saving ආරම්භ කෙරේ.

ඒ අනුව හෙට එනම් ඉරිදා අලුයම 02 සිට සම්මත වේලාව පැයකින් ඉදිරියට දැමීමට නියමිතයි.

බටහිර ඔස්ටේ්‍රලියාව – Northern Territory සහ ක්වීන්ස්ලන්ඩ් හැර අනෙකුත් සෑම ප්‍රදේශයකම මේ අනුව හෙට අලුයම 02 සිට වේලාව පැයක් ඉදිරියට ගැනේ.

ජංගම දුරකථන – පරිඝණක ආදී ඩිජිටල් උපාංගවල වේලාව ස්වයංක්‍රීයව වෙනස් වනු ඇතත් බිත්ති ඔරලෝසු හෝ අතෙහි පළඳින සාමාන්‍ය ඔරලෝසුවල වේලාව සකස් කල යුතුයි.

Daylight saving ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ

New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmania, Australian Capital Territory – Norfolk Island

ක්‍රියාත්මක නොවන ප්‍රදේශ

Queensland, the Northern Territory, Western Australia, Christmas Island or the Cocos (Keeling) Islands

ලබන වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ පළමු ඉරිදා දක්වා මෙය ක්‍රියාත්මකයි.