මෙල්බර්න් විද්‍යාඥයන් පිරිසකගෙන් දියවැඩියා පාලන දුරස්ථ පාලක නව උපකරණයක් – AusLanka TV – Australian News for the Sri Lankan community

මෙල්බර්න් විද්‍යාඥයන් පිරිසකගෙන් දියවැඩියා පාලන දුරස්ථ පාලක නව උපකරණයක්

මෙල්බර්න් විද්‍යාඥයන් පිරිසකගෙන් දියවැඩියා පාලන දුරස්ථ පාලක නව උපකරණයක්

දියවැඩියාව පාලනය කිරීමේ අරමුණින් මෙල්බර්න් විද්‍යාඥයන් පිරිසක් දුරස්ථ පාලක නව උපකරණයක් හඳුන්වාදී තිබේ.

ආහාර වේලක් ගැනීමෙන් පසු මෙම උපකරණයේ එක් බොත්තමක් ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණක් කල යුතු අතර අනතුරුව එමගින් සිරුරේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම පරීක්ෂාවට ලක් කරයි.

අනතුරුව නිරතුරුව සිදුකරන පරීක්ෂා කිරීම් මගින් දියවැඩියා තත්වය පාලනය කරගැනීමට මෙම උපකරණයෙන් පහසුකම් සැළසේ.

කෙසේවෙතත් වෛද්‍ය උපදෙස් මත නිසි පරිදි ඖෂධ ලබාගැනීමද කල යුතු බවයි මෙල්බර්න් විද්‍යාඥයන් පෙන්වා දෙන්නේ.

Source : https://www.9news.com.au/national/type-2-diabetes-melbourne-researchers-developing-remote-controlled-implant-to-help-people-with-diabetes-control-their-blood-sugar/571de6b3-6d80-4cb6-8bf9-3729c2457d40

Pic – 9News